Binnenkort Online!

Momenteel is onze website in ontwikkeling, we verwachten rond oktober 2015 volledig klaar te zijn.

Wie zijn wij?

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. Wij van toegankelijkheid.eu streven naar de inclusieve samenleving. Hiermee strijden wij voor gelijkwaardige rechten en plichten van mensen met een functiebeperking Wij werken nauw samen met organisaties met dit zelfde doel. Een speerpunt daarbij is de toegankelijkheid van winkels, uitgaansgelegenheden en openbaar vervoer. Onze aandacht gaat nu uit naar de binnenstad van Breda. Op een later tijdstip worden daar andere de stadsdelen aan toegevoegd. De binnenstad wordt nu beschouwd en gefotografeerd. Met onze conclusies zoeken wij het constructieve overleg. Wanneer dit te weinig oplevert is het voeren van actie onontkoombaar.

© Toegankelijkheid.eu

Delen